Ogólnopolski Program „Trzymaj Formę”

Szkoła Podstawowa w Widełce realizuje program od 2006 roku. Ogólnym celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży naszej szkoły poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie, wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Służy on promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży oraz rozsądnego korzystania z multimediów, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie.

W projekcie biorą udział uczniowie nauczyciele i rodzice. W ramach programu szkoła organizuje działania promujące aktywność fizyczną oraz prawidłowy sposób odżywiania się dzieci i młodzieży. Celem programu jest

 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych uczniów i ich rodzin.
 • Propagowanie systematycznej aktywności fizycznej.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z nadużywania telefonów komórkowych.
 • Uświadomienie młodzieży skutków niewłaściwej postawy ciała podczas trwania zajęć szkolnych i wykonywania innych czynności.
 • Kształtowanie umiejętności budowania OSOBISTEGO MODELU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. .

   

 • Bądź na bieżąco!
  Zapisz się do darmowego newslettera i bądź informowany o nowościach i promocjach